Tillbaka Tillbaka

Köpguide

Köpguide
Se allt

Bruksanvisningar

Bruksanvisningar
Se allt

FAQ - Vanliga frågor

FAQ - Vanliga frågor
Se allt

Sekretess- och cookiepolicy

Sekretesspolicy

NORTBERG AGD Lider Market "Nortberg" är ett företag med adress Arenagången 29 pl8, 121 77 Johanneshov, Sverige.

Denna integritetspolicy gäller insamling, lagring och användning av personuppgifter på nortberg.no "Webbplats" och i samband med köp och andra förfrågningar. Här hittar du information om vilka personuppgifter som samlas in, vad de används till och vilka rättigheter du har. Nortberg som ägs av AGD Lider Market, Org.nr.: 959-193-51-28, nedan kallat "Nortberg" eller "vi" är ansvarig för behandlingen och kan kontaktas om du har några frågor. Du kan kontakta oss om du har frågor.

Säljarens kontaktuppgifter och kundservice

Nortberg
Org nr: 959-193-51-28
Kontaktadress: Arenagången 29 pl8, 121 77 Johanneshov, Sverige.
Telefonnummer: +46 104 440 150
E-post: info@nortberg-sverige.se
Dataskyddsombudet i Nortberg kan kontaktas på: info@nortberg-sverige.se

Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för Nortberg. Vi samlar endast in och använder dina personuppgifter inom tillämplig lag enligt personuppgiftslagen och EU:s allmänna dataskyddsförordningen nr 95/46/EG enligt svensk lag.
När vi använder termer som "personuppgifter", "behandling", "personuppgiftsansvarig" och "databehandling" har dessa samma innebörd som innehållet som läggs fram i personuppgiftslagen.

1. Varför samlar vi in personuppgifter och vilken typ av information samlar vi in?

Information relaterad till ditt köp: När du köper varor och tjänster från vår webbplats www.nortberg-sverige.se behandlar vi de personuppgifter du lämnar, såsom ditt namn och kontaktuppgifter (inklusive adress, e-postadress och telefonnummer) och betalningsinformation. Denna information samlas in och behandlas för att vi ska kunna tillhandahålla varor och tjänster till dig och hantera returnerade varor.

Vi kan också behandla personuppgifter för att skicka meddelanden när en produkt finns i lager, för att behandla feedback som du har lämnat angående kundtjänstkontakt du har haft med oss eller för att kontakta dig om det finns problem med leveransen av varor du har beställt. Vi kan också analysera de inköp som gjorts av olika kundgrupper. Vi gör detta för att fullfölja vårt berättigade intresse av att utveckla våra produkter och tjänster.

Sådan information behandlas dels för att det är nödvändigt att följa ett avtal med dig, dels för att det är nödvändigt att fullfölja vårt berättigade intresse av att kommunicera effektivt med dig så att vi kan tillhandahålla bästa möjliga tjänster till våra kunder.

Även om denna typ av behandling inte har någon grund i ditt samtycke kan du alltid kontakta oss om du har några frågor. Du kan också begära att vi stoppar behandlingen enligt beskrivningen nedan.

Analys av webbplatsen - cookies / cookies: Nortberg samlar in, samlar in och analyserar användardata, trafik och åtgärder som vidtas på Nortbergs webbplats. Detta inkluderar din IP-adress, webbläsare (Google Chrome, Firefox, Edge, Safari, Internet Explorer, Opera etc.), operativsystem (Windows etc.), interaktion med annonser (t.ex. klick) och sidor som du har besökt. Sådan analys görs med hjälp av cookies, som vi kan använda för att ge personliga rekommendationer om produkter och tjänster. Genom att använda vår webbplats samtycker du till att vi använder cookies enligt vår cookiepolicy. Detta innebär användning av personuppgifter och bygger på ditt samtycke, som du kan återkalla när som helst.

Webbplatstrafik och analys – cookies: Nortberg samlar in, samlar in och analyserar användardata, trafik och åtgärder som vidtas på Nortbergs hemsida. Detta inkluderar din IP-adress, webbläsare (Google Chrome, Firefox, Edge, Safari, Internet Explorer, Opera, etc.), operativsystem (Windows etc.), interaktion med reklam (t.ex. klick) samt vilka sidor du har tittat på. Sådan analys görs genom användning av cookies, och vi kan använda dessa för att förse dig med personliga produktrekommendationer och tjänster. Genom att använda vår webbplats samtycker du till vår användning av cookies som förklaras ytterligare i vår cookiepolicy. Detta innebär användning av personuppgifter och har skäl för ditt samtycke som kan återkallas när som helst.

Direktmarknadsföring baserat på ditt samtycke: Om du har gett ditt samtycke kan vi behandla din e-postadress och telefonnummer så att vi kan skicka nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial som är specifikt anpassat till dig. Vi kan sedan anpassa våra erbjudanden till dig baserat på den information vi har, till exempel dina tidigare köp. Vi kan också använda information från andra källor för demografisk information som kön, födelsedatum och adress (profilering). Du kan återkalla ditt samtycke eller invända mot sådan profilering när som helst genom att kontakta oss enligt nedan.

2. Vem delar vi din information med?

I vissa fall kommer andra företag att ha tillgång till dina personuppgifter:

Övriga företag i koncernen: Personuppgifter kommer att delas med moderbolaget och i vissa fall kommer vi att behöva dela dina personuppgifter även med andra företag i koncernen, till exempel i samband med kundservice. Den information vi delar i det mottagande bolaget kommer inte att användas för andra ändamål än de som anges ovan i avsnitt 2.

Partners: Vi har samarbetat med utvalda företag som kräver att dessa företag "Partners" säljer sina egna varor på webbplatsen, och i vissa fall tillhandahåller vi partners produkter och tjänster (t.ex. försäkring eller finansiering). Om du köper en produkt som tillhandahålls av en av våra partners kommer partnern att vara personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas för att uppfylla köpeavtalet. För våra partners betraktas vi som en tjänsteleverantör "Personuppgiftsbiträde". Frågor om Partnerns behandling av personuppgifter måste riktas till den relevanta Partnern.

Användning av externa leverantörer: Om du beställer externa tjänster kan kontaktuppgifter och annan relevant information som vi har registrerat om dig komma att lämnas ut till leverantören.

 • Tjänsteleverantörer
 • Tjänsteföretag
 • Annonsnätverksbyråer
 • Transportörer


3. Tillgång från utlandet

I händelse av att Nortberg använder underleverantörer som är etablerade utanför EU/EES kommer vi att se till att behandlingen omfattas av ett skydd som är likvärdigt med det som gäller inom EU/EES, såsom EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå för landet, överföringar med nödvändiga garantier, EU-standardavtal, sköld för skydd av privatlivet mellan EU och USA eller andra liknande arrangemang.

Vi använder så kallade cookies för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. En cookie är en textfil som, när du besöker eller interagerar med en webbplats, placeras i din webbläsares interna minne. Du har möjlighet att hindra oss från att placera sådana cookies i din webbläsare. De flesta moderna webbläsare (Google Chrome, Firefox, Edge, Safari, Internet Explorer, Opera, etc.) är inställda på att acceptera cookies automatiskt, men du kan välja att ändra inställningarna så att cookies inte accepteras. Nackdelen med att inaktivera cookies i din webbläsare är att webbplatsen inte fungerar optimalt. Anledningen är att syftet med de flesta av de cookies vi använder är att tillhandahålla exakt funktionalitet på webbplatsen, till exempel att webbplatsen ska kunna komma ihåg vad du har lagt till i din kundvagn.

4. Användning av cookies etc.
Vi använder även andra verktyg än cookies för att samla in information om din IP-adress, vilken typ av webbläsare du använder, din bredbandsleverantör, operativsystem, datum och tid för besök på webbplatsen, samt viss data om hur du navigerar på webbplatsen.

Vi använder denna information för att analysera trender så att vi kan göra webbplatsen mer användarvänlig.

5. Kvarhållning och borttagning

Som en allmän regel kommer dina personuppgifter om köp att raderas när det inte längre finns något behov av att lagra informationen för att svara på dina förfrågningar och reklamationsperioden för produkten har gått ut, såvida vi inte behöver informationen under en längre tid för att uppfylla andra legitima ändamål eller lagstadgade skyldigheter, till exempel i enlighet med bokföringslagstiftningen.

Personuppgifter som vi behandlar på grundval av ditt samtycke kommer att raderas om du återkallar ditt samtycke

I stället för att radera personuppgifterna kan det i vissa fall vara lämpligt att anonymisera personuppgifterna. Anonymisering innebär att alla identifierande eller potentiellt identifierande egenskaper tas bort från datamängder som bevaras.

6. Dina rättigheter

Du har rätt att på begäran alltid få tillgång till personuppgifter som vi lagrar eller behandlar. Du har också rätt att få eventuella fel i dina personuppgifter korrigerade. Under vissa omständigheter har du också rätt att kräva begränsning av vår behandling av dina uppgifter eller begära att vi raderar dina personuppgifter. Du kan när som helst återkalla samtycke till vår behandling av dina personuppgifter (som förklaras ovan), utan att påverka lagenligheten av behandling baserat på ett samtycke innan samtycket återkallades.

Du kan invända mot vår behandling av dina personuppgifter, och när EU-förordning 2016/679 (GDPR) träder i kraft kan du begära att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format så att uppgifterna enkelt kan överföras till dig eller en annan personuppgiftsansvarig som utsetts av dig (detta kallas "dataportabilitet").

Vi uppmuntrar dig att kontakta oss om du har några klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter. Vänligen gör förfrågningar om att ta itu med dessa problem enligt beskrivningen ovan i denna sekretesspolicy. Vi informerar dig också om att du enligt lag har rätt att klaga till den norska dataskyddsmyndigheten.

7. Ändringar

Vi kan göra ändringar i denna integritetspolicy, till exempel som en följd av att vi gör ändringar i webbplatsens struktur eller funktionalitet. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att informera dig om detta på webbplatsen.

Säljarens kontaktuppgifter och kundservice:

Nortberg
Org nr: 959-193-51-28
Kontaktadress: Arenagången 29 pl8, 121 77 Johanneshov, Sverige.
Telefonnummer: +46 104 440 150
E-post: info@nortberg-sverige.se

Varför Nortberg?

 • Sekretess- och cookiepolicy
  Snabb
  och säker frakt
 • Sekretess- och cookiepolicy
  En produkt direkt
  från tillverkaren
 • Sekretess- och cookiepolicy
  Kvalitetsgaranti
 • Sekretess- och cookiepolicy
  Garantiservice efter garantin